„Тракия икономическа зона“ със свои партньори от Италия ще изгради мащабен интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София. Те ще осигуряват транспортирането на стоки като се използва комбиниран транспорт   — шосеен, железопътен, воден и въздушен.

Намерението за тази мащабна инвестиция беше потвърдено в “Меморандум за разбирателство и партньорство”, който бе подписан между ТИЗ и публично-частното италианско дружество “Gruppo UniRetiCon” в присъствието на областният управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, заместник-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева и делегацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие , която посети вчера Пловдив. На церемонията присъстваха също кметът на община „Марица“ Димитър Иванов и зам.-кмета на Община Пловдив  Иван Стоянов.

„Днешният документ е началото на едно сериозно партньорство, което цели да развие икономическия потенциал на България с лидерството на ТИЗ", заяви при подписването изпълнителният директор на зоната Пламен Панчев. Той обясни, че средствата ще бъдат осигурени чрез различни финансови инструменти и проектът ще бъде реализиран чрез публично-частно партньорство с българската и италианската държава. По думите му специално за ТИЗ ще бъде много важно включването на летище Пловдив в този своеобразен транспортен хъб, за да се постигне сериозен ръст на карго и пътническите полети.

Инж. Панчев представи пред присъстващите и Концепцията за интегрирани териториални инвестиции, по която работят заедно: общините Пловдив, „Марица“ и Куклен, ТИЗ, сдружение "Клъстер Тракия икономическа зона" и Електроенергиен системен оператор. Концепцията е насочена към устойчиво развитие на ТИЗ чрез повишаване атрактивността на индустриалните паркове за привличане на инвестиции и високотехнологични производства. В дейностите са включени изграждане на логистични и промишлени помещения за нуждите на вече установени инвеститори, както и за бъдещи такива с акцент към малките и средни предприятия.

Припомняме, че в Пловдив с европейско финансиране по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. беше изграден първият в страната интермодален терминал. Пренасянето на товари, използвайки няколко вида транспорт, е бъдещето за цяла Европа. Терминалите са модерни места, където бизнесът да може лесно да претоварва товарите си и да използва възможностите на комбинирания транспорт.