МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян обяви конкурси за началници на 15 отделения.

Това са структурите по: Нервни болести, Кардиология, Диализно лечение, Хирургия, Физикална и рехабилитацинна медицина, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Инфекциозни болести, Приемно-консултативен блок, Ушно-носно-гърлени болести, Неонатология, Спешно отделение, Трансфузионна хематология, Обща и клинична патология и Съдебна медицина.

Процедурата стартира от днес със заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Марин Даракчиев.

За останалите отделения мандатите на началниците изтичат през следващата година, когато и за тези позиции ще бъдат обявени конкурси.

Конкурс е обявен и за главна сестра на МБАЛ – Смолян.