Служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова обяви, че назначава Георги Йорданов за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Той наследява поста от Илка Димова-Мазгалева. 

От ведомството уточняват, че Георги Йорданов има богат административен опит, придобит на експертни и ръководни длъжности. От януари 2022 г. до момента е ръководител на звеното за вътрешен одит на Българската телеграфна агенция. През февруари 2020 г. е назначен за председател на Държавната комисия по хазарта, а след закриването й е назначен за съветник на министъра на финансите до месец май 2021 г., след което се занимава с одитна дейност в реалния сектор.

Професионалната му кариера започва през 1995 г. като данъчен инспектор в данъчната администрация в Плевен.