Служебният кабинет „Главчев“ обяви, че отпуска близо 80 млн. лв. допълнително за възнагражденията в държавните висши училища. Премиерът пое този ангажимент миналата седмица след протест на работещите във ВУЗ-овете, които заплашиха да спрат работа.

Още в петък полагащите се 39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища са били наредени от МОН по сметките на университетите.

Така минималната заплата за най-ниската академична длъжност става 2 100 лв. Повишението ще обхване 33 държавни ВУЗ-а с 2 086 асистенти и всички останали преподаватели, заемащи академични длъжности в тях. Средствата са съобразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., поради което на настоящия етап няма пречка да се реализира увеличение на възнагражденията на академичния състав от 1 януари 2024 година, посочват от МС. Допълнителни 40,7 млн. лв. ще бъдат насочени към работещите в администрацията.

Утре на среща на МОН с представители на Съвета на ректорите и синдикатите предстои да бъде обсъдено точното разпределение на тези средства между университетите.