Писмо до кмета на Община Сливен, до председателя на ОбС Сливен и до общинските съветници изпрати "Топлофикация Сливен -инж. Ангел Ангелов“. В писмото с тревога се изразява опасност от провал на предстоящия отоплителен сезон по повод получена информация от  "Брикел" - Гълъбово  за евентуално спиране на доставките на обогатено енергийно гориво, представляващи 70 % от суровината, с която сливенският ТЕЦ работи.

„Битовите клиенти на „Топлофикация Сливен -инж. Ангел Ангелов“ са над 14 хиляди, на доставената от нея топлинна енергия разчитат почти всички учебни заведения в града, болници, административни сгради и др. Основен клиент на топлоенергия чрез пара е и един от най-големите заводи в града, където работят 2 500 човека. 


Прекратяването на доставките на обогатено енергийно гориво към ТЕЦ Сливен ще доведе до невъзможност да изпълним нашата работа през новия отоплителен сезон, а от там и до значим социален, битов и икономически проблем с непредвидими последствия“, се казва в писмото.

„Преустановяването на работа на сливенската топлоцентрала, поради липса на гориво, би натоварило и електоенергийната система на страната през зимния сезон“, посочват от дружеството.