От 7 до 9 юни в Севлиево се провежда годишна работна среща на служителите в системата на ГРАО от областите Габрово, Велико Търново, Ловеч и Търговище. Организатор на събитието е Ина Илиева, която е новия ръководител на териториалното звено в Габрово.

При откриването кмета на община Севлиево д-р Иван Иванов приветства присъстващите и пожела успех на форума.

Участниците са общо над 100 - ръководители и служители от териториалните звена на „ГРАО“ от четирите области, както и секретари на общини, кметове на кметства, кметски наместници, директори на дирекции, началници на отдели и експерти от общинските администрации,  ръководители на Териториалните звена „ГРАО“ - Варна, Русе и Пазарджик, началник сектор „Български документи за самоличност” и началник група „Миграция” към Областна дирекция на МВР - Габрово, Велико Търново и Търговище.

Темите на събитието са изискванията за адресна регистрация според Закона за гражданската регистрация, правилата при признаване на чуждестранни решения по реда на Кодекса на международното частно право, издаването на удостоверения за наследници, законодателството, свързано с осиновяването, взаимодействие между ГРАО и секторите на МВР.

Лектори на срещата са Петя Буланова и Юлиана Неделин, експерти в отдел „Методология“ в Главна дирекция „ГРАО“, Веселина Неделчева – ръководител, териториално звено „ГРАО” - Търговище, Венета Цвяткова – началник сектор „Български документи за самоличност“ към Областна дирекция на МВР – Габрово и Георги Георгиев – началник група “Миграция” към Областна дирекция на МВР – Габрово.