Нови непубликувани факти за цивилизацията на траките, чиито потомци сме и съвременните българи и поредните доказателства, че древните ни предци са имали писменост, са само част от историческите теми в новото учебното помагало „Моята България“, което бе издадено от Фондация Българска Памет и издателска група „Просвета“. Въпреки че е предназначено основно за ученици между 5-12 клас, то е подходящо и за по-широката читателска публика, която се интересува от българска история, за студенти от хуманитарни специалности, както и за специалисти в областта на историята и културата.

Интересните тези и изследвания, застъпени в 40-те теми на „Моята България“, обхващат времето от праисторическата епоха по българските земи до рухването на тоталитарната система у нас. Освен историческите факти, свързани с тракийската цивилизация, за които официалната наука почти не говори в България,  авторите застъпват и тезата, че част от римските и византийските императори също са с тракийски произход. Сред изследователите, създали помагалото, са най-авторитетните български историци – проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, проф. дин Лизбет Любонова, доц. д-р Веселина Вачкова и доц. д-р Даниел Вачков.

Доц. Вачкова изцяло отхвърла 681 г. като годината на създаването на българската държава, позовавайки се на достоверни източници. В новото издание за историята ни като народ и държава, присъства и задълбочен анализ за силното българско духовно влияние в Русия, Сърбия, Влашко и Молдова. Посочват се конкретни примери за българи, които са били константинополски, сръбски, руски патриарси и духовници. В една от темите се обръща  и специално внимание на брошурата на Г. Раковски за пагубните за българския народ последици от преселническата политика на Руската държава. Проследява се и влиянието на Русия при решаването на българския църковен въпрос и „скритата ѝ намеса“ в духовните дела на българите и др.  Друга новаторска тема в изданието е свързана със забравените дейци на Възраждането, които до този момент остават в сянката на бележитите ни революционери – пр. Маринчо Бенли, х. Станьо Врабевски, дядо Фильо, Христо Иванов-Голямия и др.

Новото учебно помагало по история и цивилизация „Моята България“ може да бъде закупено както от големите книжарници, така и онлайн. Съдържанието му е съобразено с последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Акцентът е поставен върху онези нови събития и личности, които позволяват по-пълното и достоверно  реконструиране на българската история. Освен с научни факти и оригинални исторически извори, читателите ще могат да видят и много автентични снимки, карти, изображения и рубрики. Новият прочит на отминалите събития допринася за засилването на интереса, любознателността на читателя и спомага за възпитаването на младите хора в родолюбие и историческа памет.

Историята не ни прави велики. Прави ни реалисти. С нея се научаваме да изграждаме човешка ценностна система. Учим се от грешките на предшествениците си. Гордеем се с постиженията на дедите си и се научаваме да вярваме в себе си. Вярващият в себе си човек е успешен и полезен на останалите, това коментира основателят и председател на Фондация Българска Памет Д-р Милен Врабевски. Той потвърди, че както досега, така и занапред, издателите ще продължат да даряват хиляди екземпляри от „Моята България“ на учителите по история в цялата страна.

Това е второто, по-подробно издание на учебното помагало „Моята България“, след като през 2018 г. Фондация Българска Памет и „Просвета“ издадоха неговата първа част, предназначена за по-младите читатели.

Повече информация може да намерите на www.moyata.bg.