Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград предлага обучение на най-високо ниво, което дава необходимите знания и умения за реализация в системата на горите, дърводобива и ловните стопанства в цялата страна, както и за продължаване на образованието във всички висши учебни заведения.

Гимназията в красивия родопски град разполага с изцяло оборудвани кабинети по професионална подготовка, компютърни зали, нов физкултурен салон, фитнес зала, зоокът и дендрариум с над 320 вида дървета и храсти. За учениците има специален полигон за стрелба и ново, модерно обзаведено ученическо общежитие.

Съвременно обучение в изключително модернa база предлага Националната гимназия по горско стопанство във Велинград

НПГГС „Христо Ботев“ във Велинград обяви прием за предстоящата учебна година за завършилите основно образование по професия „Техник- лесовъд“ в специалностите „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“.

Съвременно обучение в изключително модернa база предлага Националната гимназия по горско стопанство във Велинград

По време на своето обучение учениците се запознават със съвременните методи на създаване и стопанисване на горите, боравят с актуалните за областта на горското стопанство инструменти, техники и технологии, научават се да разчитат карти и да се справят със специфичната горска документация. Дисциплините са подходящи за специализации в сферата на горското и ловно стопанство, стопанисване на дивеча в България и неговото опазване. Програмата на обучение включва и рибовъдство, следознание, лов и ловни оръжия. Въведено е изучаване на кинология и съвременни методи за практикуване на лов.

Обучението по двете специалности може да бъде и задочно. В професионалната гимназия се организират и курсове за придобиване на правоспособност за работа с моторни триони и храсторези- категория Тпс, както и за специализирана и специална самоходна горска техника /хидравлични кранове и челюстни товарачи/- категория ТвкГ.

Съвременно обучение в изключително модернa база предлага Националната гимназия по горско стопанство във Велинград

НПГГС „Христо Ботев“ във Велинград остава еталон за качествено лесовъдско образование в България. В училището се провеждат и серия тематични лекции от водещи преподаватели в различните специалности, както и практически курсове на теми, свързани с природосъобразното производство на висококачествена дървесина. Възпитаниците на гимназията участват в комплексни учебни практики, посещават специализирани форуми и международни изложения.