Регионалната здравна инспекция в Смолян е издала заповеди за спиране използването за питейни цели на четири водоизточници в региона. Това се случва след взети проби от обществени чешми. Оказало се, че  не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. 

Отклонения  по микробиологични показатели са установени в изследванията на водата от Сарелска чешма - гр. Златоград, крайпътна чешма в района на АРЗ – околовръстен път гр. Смолян, чешмата на ул. „Христо Ботев“- гр. Чепеларе и крайпътна чешма – 11 км, разположена на главен път Чепеларе – Пловдив, м. „Билянина вода“. 

Отклонения са регистрирани в пробите от с. Кундево и с. Оградна. 

РЗИ – Смолян  е издала предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения и съответно подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. 

Взетите контролни проби вода от посочените населени места са без отклонения от нормативните изисквания, става ясно още от информацията на здравната инспекция.