Факултетите и филиалите на висшето училище ще се представят със свои информационни щандове, а кандидат-студенти, родители и учители ще могат да посетят още учебните зали и лабораториите, както и да се запознаят с възможностите за обучение в университета. За средношколците ръководството на Русенския университет е подготвило атрактивни награди.

ПРОГРАМА

Ден на отворените врати

Русенски университет в Канев център

10 -11.50 ч Регистрация на посетителите за участие в томболата. Посещения на щандовете за информация. Демонстрации на роботизирана транспортна и друга техника – Канев център; 

11.30 – 11.50 ч.Провеждане на викторина "Какво знам за Русенския университет" – Канев център; 

11.50 – 12 ч. Официално откриване на Ден на отворените врати на Русенски университет – Канев център; 

12-13 ч. Теглене на томбола с разнообразни награди и културна програма от студентските състави – Канев център;

13 -15 ч. Организирани посещения на лаборатории, учебни зали и в музея на университета. Провеждане на състезания за кандидат-студентите – тръгване от информационните щандове на факултетите в Канев център. 

15. ч. Закриване на Деня на отворените врати.