На 18, 19 и 20 април 2024 г. в град Смолян ще се проведе Регионален форум за Южен централен регион по  Национална програма „Иновации в действие“ на тема „Иновативни днес – успешни утре“, организиран от Регионалното управление на образованието – Смолян и ПГИ „Карл Маркс“.

Събитието ще се реализира в изпълнение на Национална програма на Министерството на образованието и науката „Иновации в действие“ , Модул  2: „Форуми за иновации в образованието“ и Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“.  Основна цел на форума  е създаването на професионални учещи се тематични общности между иновативните училищата в Южен централен регион, в които се споделят добри иновативни образователни практики, генерират се нови идеи и продукти. Темата на форума е свързана с  креативност и култура за иновации. 

Участници във форума ще бъдат педагогически специалисти, експерти, ученици, представители на висши училища и научни институти, общественици, родители и др.

Училищата заявили участие са 32 от областите: Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Пазарджик и София с над 150 учители и директори,  експерти от МОН и РУО, представители на висши  учебни заведения и институти. Предвижда се в дейностите на форума да се включат над 90 ученици от училища в Южен централен регион.

В първия ден  ще се проведе „Панорама на иновативни практики в образованието“ за Южен централен регион. Ще бъдат представени иновациите на 15 училища от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково Кърджали и Смолян. Участие ще вземат представители на ДИПКУ – Стара Загора с лекция на тема: „Социално-емоционалната интелигентност и дигиталните технологии в квалификацията на учителите“.

Във втория ден на форума, дейностите ще се проведат в училището домакин –ПГИ „Карл Маркс“ –гр. Смолян. Предвидени са следните дейности: Състезание „ Познай чая“ с три отделни игри. Първата игра се нарича: „Познай билката“- учениците от партниращите училища ще работят в екипи в които ще разпознават билки; Втората игра „Чаен дегустатор“ –в нея учениците ще разпознават видове чай, чрез дегустация;,. Третата игра „Еко експедиция“ – чрез загадки, свързани с билки ще достигат до определено място в лабиринт. Победител е участникът  пръв достигнал до надписа FINISH.Иновационен лагер – в две части. Учениците ще генерират иновативни бизнес идеи. В тях ще вземат участие и родители, като ментор. Творчески работилници – споделяне на педагогически практики за учене чрез правене и преживяване. Предвидени са четири иновационни работилници за изработване изделия от еко-материали, за производство на екологични продукти, за създаване на роботи и за запознаване с родопския фолклор.

Кръгла маса с обратна връзка – предвижда се обсъждане на споделените иновативни практики, както и осъществяване на обратна връзка чрез анкета. 

В третия ден на форума е предвиден културен обмен с посещение на културни обекти и забележителности на гр. Смолян.