Министерството на земеделието е дало принципно разрешение да бъде отстреляна мечката, нападнала и убивала 11 телета в района на Смилян и Ардинското корито, информира за Дарик инж. Анатоли Елев - директор на Държавно горско стопанство – Смилян.

Нови 8 нападения на мечки в Смолянско

„Разрешителното е издадено, но има допълнителни указания, в които се уточнява, че аз мога да издам разрешително на ловец след извършване на нападение в рамките на 10 дни от щетата на правоспособен ловец. Тоест, трябва да се причаква на убито от нея животно“, добавя инж. Елев.

Това е първото издадено разрешително за отстрел на проблемна мечка в Смолянско за тази година. Въпросният екземпляр напада домашни животни през цялата зима в района на Смилян.

Как полярните мечки прекосяват тънък лед (видео)

Доста щети е направила. От началото на годината 10-11 телета са умъртвени. Има и други проблемни мечки в района, които са в близост до Могилица, Арда и Буката“, разказва още шефът на ДТС – Смилян.

На този етап се изчаква и ако има ново нападение в района, то ще бъде издадено разрешение от ДГС – Смилян за отстрел на проблемното животно на професионален ловец.

Всички новини от Смолян