Ратифицирането на Истанбулската конвенция показа една силна поляризация в обществото по тази важна тема. Тази поляризация трябва да се изследва и обяснява.

В студиото по темата са поканени за разговор - Иван Иванов, социален психолог и Боян Знеполски - философ.

Чуйте: