По данни на отдел "Статистически изследвания" (ОСИ) в Плевен към Териториално статистическо бюро – Северозапад в област Плевен се отчита ръст на средната месечна брутна работна заплата.

През третото тримесечие на годината средната работна заплата за област Плевен е 1370 лв. и е по-висока спрямо второто тримесечие с 2,3 процента, отчитат от статистиката. През юли тя е била 1357 лв., август – 1339 лв. и септември – 1414 лв.

Средната месечна работна заплата за обществения сектор е 1561 лв., а за частния – 1277 лева. През третото тримесечие средното месечно трудово възнаграждение в областта се увеличава с 14,5 на сто в сравнение със същия период на миналата година.

Най-високи заплати за отчетения период са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - 2 039 лв.; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" - 2015 лв.; "Държавно управление" - 1824 лв.; "Образование" - 1722 лв.; "Финансови и застрахователни дейности" - 1551 лв.; "Добивна промишленост" - 1519 лева.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие Плевен е на 12-о място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока получават наетите в областите София (столица) - 2390 лв., а най-ниска в област Кюстендил – 1161 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1743 лв., което е с 373 лв. повече от тази за област Плевен, добавят от ОСИ.