Районен съд – Лом одобри споразумение между Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, и защитата на подсъдимия А. Е. А. за наказание „глоба“ в размер на 1500 лева за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие. 

На 29 август 2022 г. след подаден сигнал за случай на домашно насилие в село Якимово и образувано дело Районен съд – Лом издал заповед за защита, с която на А. Е. А. били наложени ограничителни мерки по Закона за защита от домашно насилие - той бил задължен да се въздържа от извършване на насилие спрямо жената, с която живеел на семейни начала и децата й, бил отстранен от дома, който обитавали заедно, и му било забранено да доближава на разстояние по-малко от 50 м жената, децата и жилището им в село Якимово, както и местоработата на жената и местата й за социални контакти и отдих с децата.

Въпреки заповедта, която му е била връчена на 31 август 2022 г., на 23 декември вечерта А. Е. А. отишъл в къщата, до която имал забрана да се доближава, и жената, почувствала се застрашена, подала сигнал за нарушението. 

По случая било образувано дело и А. Е. А. е бил обвинен за неизпълнение на издадената заповед.

Пред съда А. Е. А. – 38 годишен, със средно образование, неженен, безработен и неосъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно подписва споразумение за наказание 1500 лева глоба, която да заплати в полза на Държавата. 

Подсъдимият А. Е. А. трябва да плати и 1404лева по сметка на ОД на МВР – Монтана за изготвяне на комплексна Съдебно-психиатричнапсихологична експертиза по делото.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.