16 екипа, от които 8 от район „Приморски“, 6 от район „Одесос“ и два от дирекциите  „Екология и опазване на околната среда“ и „Управление на сигурността и контрол по обществения ред“ към Община Варна, съвместно с „Общинска полиция“ извършват проверки за нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. 

Служителите на Община Варна са съставили 12 констативни протокола, 11 предписания и 3 акта по Закона за управление на отпадъците. Актовете са издадени на юридически лица и касаят изхвърляне на опаковки (кашони и биоразградими отпадъци) на нерегламентирани места. 

По данни на район „Приморски“ вчера са обходени всички микрорайони на територията на „Приморски”, селищното образувание „Траката”, курортните комплекси „Чайка”, „Св.Св. Константин и Елена”, както и Виница. По време на проверките не са констатирани нарушения от физически и юридически лица, но са направени разяснения и изготвени и връчени 3 предписания. За констатирани нарушения по клаузи от договора на сметопочистващата фирма са съставени протоколи и наложени санкции в размер на 5000 лева, съобщават от районната администрация.

По данни на район „Одесос“, проверки са направени в целия район, но все още не са констатирани нарушения.