Бургас е домакин на международна конференция за  противодействие. на трансграничната престъпност, киберпрестъпността и изпирането на пари. Тя започна днес и ще продължи до 1 юни. В нея ще се включат участници от държави от Източна Европа и Централна Азия. А представители на прокурорски институции в Азербайджан, Литва, Молдова, Румъния, Турция, Украйна и др. ще обменят опит с българските си колеги, като ще бъдат обсъдени добри практики при разследването и разкриването на престъпления с международен елемент.

Сред темите, които ще бъдат засегнати са: противодействието на сексуалната експлоатация на деца във виртуалното пространство; ролята на съвместните разследващи екипи в разследването на военни престъпления, трафикът на хора, престъпленията в дигитална среда, нелегалният трансграничен трафик на радиоактивни и ядрени материали и др. актуални проблеми.

„Обединява ни желанието да решим проблеми, които са общи за всички нас. Сядайки днес на една маса, поставяйки на обсъждане общите ни проблеми, свързани с такива престъпления и международната престъпност, използваща интернет, трансграничната престъпност, прането на пари - всичко това може да бъде обсъдено и проблемите да бъдат решени с ефективно сътрудничество, каквото се надяваме да успеем да постигнем днес тук и в бъдеще ще успеем да развием, за да може професионално да се справим със съвременните предизвикателства“, каза зам.-главният прокурор Десислава Пиронева.