Швейцарският лекар проф. Тиери Карел, една от звездите в световната кардиохирургия. Той пристигна в България по покана на Българския Кардиологичен Институт с цел да инспектира работата на кардиохирурзите в "Сърце и Мозък" Плевен и Бургас. В края на посещението си в страната проф. Карел обобщи наблюденията си така: „Сърце и Мозък е болница на световно ниво. Оперативните зали са оборудвани отлично, създадената организация на работа е безупречна. Знанията и уменията на екипите са впечатляващи, а желанието да научат повече и придобият нови умения са забележителни. Горд съм с моите колеги доц. Корновски и д-р Красналиев и техните екипи.“

А ето, какво още сподели пред Дарик, проф. Тиери Карел: 

Проф. Тиери, защо кардиохирург от световна величина прие да работи съвместно с лекари именно от България?

Обмяната на опит и идеи е изключително важна в медицината, за да се движим напред... От години участвам в мисии в различни държави по света (Русия, Мароко), и в момента работим по такъв проект в Узбекистан. Разликата е, че обикновено обучаваме екипи на нови за тях техники, докато моите колеги в ,Сърце и Мозък’ са на много високо ниво, по-скоро обсъждахме подходи. Причината е, че инвеститорът (болницата) търси да се съизмери, „самоодитира“, за да види къде стои спрямо начина на работа в Европа исвета -това е много важно, за да върви напред - резултатът - няма съществена разлика в нивото.

С какво кардиоекипите на високотехнологичните болници "Сърце и Мозък" привлякоха Вашето внимание и как оценявате тяхната работа?

С желанието си за зная и развитие. "Сърце и Мозък" е болница на световно ниво. Оперативните зали са оборудвани отлично, създадената организация на работа е безупречна. Дейността на клиниките е организирана на най-високо ниво. Знанията и уменията на екипите са впечатляващи, а желанието да научат повече и придобият нови умения са забележителни. Точно по време на престоя ми в Плевен колегите ми показаха статистика, която извежда кардиохирургията и неврохирургията в "Сърце и Мозък" на първо място в страната. В Европа болниците, които са предпочитани от пациентите е основен белег на успешно развитие. То вплита качеството на здравните грижи, знания, високи технология и умения за комуникация с пациентите.

Обикновено българските пациенти критикуват здравните грижи в страната и избират лечение и операции в чужбина. След като чухме Вашата висока оценка за работата на кардиохирурзите в "Сърце и Мозък", какво бихте казали за частната здравна грижа у нас и на българските пациенти?

Частните болници са по-гъвкави в прилагането на иновации, но и в самокритичността си - проверки и търсене на подобрение, непрекъснато обучение на екипите. Пожелавам на страната ви да има достатъчно добри частни и държавни болници (както е в Швейцария) - които да дават всичко за съвременното лечение на пациентите - от конкуренцията се ражда качеството. Цяло чудо е, че на тези ниски цени за здравеопазване в България, качеството е толкова високо.

Предвид високите Ви професионални достижения, бихте ли споделили, кои са новостите в кардиологичните операции? От значение ли е технологичният напредък?

Технологичният напредък е безспорен съюзник в медицината, особено по отношение на по-добро качество на образите и визуализациите, които позволяват реконструктивните интервенции да бъдат максимално добре планирани и реализирани. По-доброто качество на консумативите и инструментариума също е от значение. Исторически минимално инвазивната кардиохирургия помогна за по-малка продължителност на интервенциите, по-малка травматичност, по-бързо възстановяване на пациентите и т.н. Ключова остава добрата екипна работа, възможността за бърз консилиум с водещи лекари от други специалности, работещи в същия лечебен комплекс, модерната логика на работа. Съвременните научни постижения и новите техники, които те са усвоили им помагат много при избора на печеливша стратегия за лечение. Точно това видях в "Сърце и Мозък".

Ще посетите ли Вашите колеги от "Сърце и Мозък" отново и ще продължите ли сътрудничеството си от тук нататък с високотехнологичните български болници?

Вярвам, че това е само началото на едно дългосрочно сътрудничество - то e особено ценно, когато е продължително. С доц. Корновски и д-р Красналиев ще бъдем контакт и онлайн за обмяна на идеи. А и ще се радвам да видя красивия Бургас и през лятото.