Русенският университет има нов ректор. Това е проф. д-р Пламен Кангалов, който досега заемаше поста заместник-ректор по учебната работа. Той бе избран на Общо събрание на Русенския университет, което се състоя днес, 05.12.2023 г., и на което бе проведена процедурата за избор на нов ректор. Подготовката за този избор започна още през юни 2023 год., когато Академичният съвет утвърди график за провеждането на изборите, а Общото събрание на университета избра Централна комисия по подготовка на изборите. Всяка академична общност – на хабилитираните и нехабилитирани преподаватели, на студентите и докторантите, както и на служителите в университета, излъчи свои представители за участници в новото Общо събрание на университета.

Единственият кандидат за поста ректор бе проф. д-р Пламен Кангалов.

В обръщението си към Общото събрание той декларира, че ще положи всички усилия Русенският университет да е модерен, иновативен и проспериращ. Той бе категоричен още, че академичната общност на Русенския университет е най-ценния капитал на висшето училище.

В тази агресивна конкурентна среда е необходимо да гарантираме устойчиво развитие на Русенския университет и той да е сред водещите европейски университети, допълни още проф.д-р Кангалов.

Той се ангажира да ръководи престижната институция със същата степен на ангажираност и посветеност, както и всички преди него. „Нека продължим да поддържаме високите стандарти на образование и научни изследвания, с които Русенският университет е известен. Ще се стремя да отстоявам авторитета и лидерската позиция на висшето училище, както и да търся пътища за постигане на нови високи успехи.", каза проф. Кангалов.

След представянето на платформата за управление започна и тайното гласуване, което продължи около един час.

Кандидатурата на проф. д-р Пламен Кангалов за ректор на Русенския университет бе подкрепена със 184 гласа.

Със 157 гласа досегашният ректор акад. Белоев бе избран за председател на Общото събрание. За същата позиция лично кандидатурата си бе издигнал и доц. Любомир Любенов от Факултет „Бизнес и мениджмънт".

Акредитациите на Русенския университет показват мястото му, а оценките ни задължават да вървим напред и да се развиваме. В годините съм се стремил Русенският университет да е за пример. Гордея се с построеното и реновираното в университетския кампус, От платформата за управление на проф.д-р Кангалов се вижда приемственост и посоката на развитие. Като академик на БАН считам това не само за лично постижение, но и на Русенския университет. Нека университетът остане крепост на знанието и мъдростта, която трябва да се брани с всички възможни сили. Ще се радвам заедно да продължим да работим в името и за неговото благо.

За заместник-председател на Общото събрание бе избрана доц. д-р Анелия Манукова, събрала 186 гласа.

Председател на Контролния съвет в новия мандат е проф. Митко Николов, избран на поста със 192 от гласовете на участниците в заседанието.

Членовете на Общото събрание на Русенския университет решиха още, че новият Академичен съвет ще се състои от 45 души, а Контролният ще има 9 членове.

В началото на заседанието досегашният ректор акад. Христо Белоев направи кратка ретроспекция на  постигнатото през управленския си мандат, като акцентира върху обновяването на материалната база, израстването на академичния състав и постиженията на университета на национално и международно равнище.

В процедурата по гласуването всеки трябваше да пусне четири бюлетини за всеки един от изборите – ректор, председател на Общото събрание, зам.-председател на Общото събрание и председател на Контролния съвет.

С категорично мнозинство Общото събрание избра проф. д-р Пламен Кангалов за ректор на Русенския университет.

Проф. д-р Пламен Кангалов е роден през 1962 год. в Русе, възпитаник на МГ „Баба Тонка".

През 1987 год. завършва със златна значка на Министерството на образованието Московския институт на инженерите по селскостопанско производство. Дипломира се като машинен инженер по специалност Организация и технология на ремонта.

През същата година постъпва на работа към Научноизследователския сектор на Русенския университет като технолог, по-късно научен сътрудник и докторант в катедра „Ремонт, надеждност и химични технологии".

Минава през академичните длъжности асистент, ст. асистент, гл. асистент и през 2003 год. е избран за доцент по НС Механизация и електрификация на растениевъдството.

През 2013 год. става професор.

От 2004 год. е в деканското ръководство на Аграрно-индустриалния факултет, като 2 мандата е Декан на факултета.

От 2016 год. до момента е зам.-ректор по учебната работа на Русенския университет.

Проф. д-р Кангалов е член на редица наши и чужди организации и редколегии, а научно-изследователската му работа включва участия в изследователски и образователни проекти, договори, ръководство на докторанти. Резултатите от всичко това се изразяват в над 140 научни статии и доклади, 10 монографии, 12 учебници, книги и учебни пособия.

Множество са отличията и наградите му.