Проф. д-р Ангел Учиков беше избран за Ректор на Медицински университет-Пловдив с мандат 2023-2027 година на проведеното отчетно-изборно Общо събрание на висшето учебно заведение.

Общото събрание се състои от 315 делегати – 189 хабилитирани преподаватели, 63 нехабилитирани преподаватели, 47 представители на студентите и докторантите и 16 служители от администрацията. В гласуването участваха 305 делегати.

За проф. д-р Учиков гласуваха 167 от членовете на Общото събрание на висшето учебно заведение, а за проф. д-р Благой Маринов 109 души. Трети остана проф. д-р Румен Стефанов с 28 гласа.

За председател на новото Общо събрание беше избрана проф. д-р Мариана Мурджева, а за зам.-председател – проф. д-р Иван Иванов.

Досегашният ректор проф. д-р Мариана Мурджева представи отчетен доклад на академичното ръководство. Тя определи като успешен изминалия мандат, въпреки многото предизвикателства – COVID 19, онлайн обучението, често променящите се законови наредби и постановления.

Проф. дмн Ангел Учиков е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България, началник на Втора клиника по хирургия УМБАЛ „Свети Георги“ и  декан на Медицинския факултет. Специализирал е във Франция и Австрия. Член е Българското хирургическо дружество и ESTA.