Как да има успеваемост, там където са налични малко преподаватели, различни предмети и средствата са оскъдни – готов сценарий и изгодна инвестиция в смарт устройства, вече дава резултат. Тази тема представи ректорът на БСУ,  проф. д-р Милен Балтов в рубриката си „Икономистът говори“ по Дарик Югоизток.

„Децата учат твърде малко в твърде много училища и разбирането, че стегнати, предварително подготвени сценарии, как да постъпи учителят, за да има по-висока ефективност от преподаването по т.нар. метод „стъпка по стъпка“ биха помогнали в преодоляването на този проблем. Историята започва в Нигерия където в селско училище има 140 деца и трима учители. Картина, която спокойно бихме могли да си представим, че се развива в България, с разликата, че броя на учителите би бил 30. Данните за Нигерия сочат, че 80% от учениците над 10-годишна възраст там са функционално неграмотни. И ако си мислим, че това е проблем, далеч от България, то според Програмата за международно оценяване на учениците, 41,9% от децата в България не достигат критерия за функционална грамотност или да четат текст с разбиране и възможност за интерпретиране“, разказва икономистът.

По думите му, сценариите в електронен вариант са стрували на правителството на Нигерия три пъти по-малко средства, отколкото тези вложени в класическата, но неефективна образователна форма. По-важното е, че само две години по-късно ефектът от преподаването по новия метод е показал удивителна успеваемост.   

Проф. Милен Балтов, коментира, че този начин на усвояване на знания дава изключително голям ефект не само при деца, а например и при обучението на пилоти от авиацията.

Повече по тази, чуйте от проф. д-р Милен Балтов в звуковия файл: