Експерти от РДГ-Шумен, РДГ-Варна, ДГС-Шумен и СИДП закриха инициативата на ИАГ „Горска класна стая“ със съвместен урок в 3 ОУ „Димитър Благоев“ в Шумен. Над 100 деца от четвърти клас на школото учиха и играха с горските педагози, като в края на урока си обещаха да се видят отново през есента.

Директорът на РДГ-Шумен инж. Емил Гелов пожела на педагозите от всички горски структури да продължат да работят заедно и краят на тази инициатива да не означава край на общите прояви, защото сега е времето децата да разберат какво правят лесовъдите за горите и когато пораснат да не се поддават на неверни внушения, свързани с работата на горските.

„Горската класна стая“ отвори врати в началото на месеца и за две седмици през най-хубавото зелено училище преминаха 508 ученици от Североизтока, като 89 от тях са възпитаници на различни професионални гимназии от сектор „Гори“. Лектори на проявите бяха експерти от РДГ-Варна, РДГ-Шумен, ЛЗС-Варна, ДГС-Генерал Тошево, ДГС-Нови пазар, ДГС-Преслав, ДГС-Провадия, ДГС-Варна, ДГС-Шумен, ДГС-Омуртаг, ДГС-Търговише, ДГС-Суворово и СИДП. По време на занятията бъдещите лесовъди се запознаха с различни дейности, свързани с устойчивото стопанисване на горите. Те научиха как се маркира, каква е целта на различните видове сечи и какво се прави за опазване на горите и намаляване на бракониерските прояви. Учениците имаха възможност да се запознаят с инструментите за измервания на височината, диаметъра, плътността на дърветата и насажденията. На територията на Североизтока бяха разработени и два нови урока, свързани със сертификацията и вредителите по дърветата.

Занятията по горска педагогика в областите Шумен, Варна, Търговище и Добрич ще продължат и през лятото.