Областната управителка на Пазарджик Валентина Кайтазова възложи на кметовете на общини да напомнят на партиите, коалициите и инициативните комитети за задължението им да премахнат поставените от тях агитационни материали. 

Според решението на ЦИК, в срок до 7 дни след изборния ден, а когато на територията на съответната община се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

При неизпълнение на това задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Посоченият от Изборния кодекс срок изтече за общините Батак, Лесичово, Ракитово, Стрелча и Сърница на 2 ноември 2023, а за общините Белово, Брацигово, Велинград, Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Септември на 13 ноември 2023.