Презастрояването на централната градска част и районите на Пловдив ще продължава, ако се приеме изменението на ОУП на Пловдив във вида, в който е предложен за обсъждане в Общинския съвет. Това е становището „Съюз за Пловдив“ по повод на териториите в покрайнините на Пловдив, чиито собственици не могат да инвестират, докато местната управа не изготви устройствени планове. 

Сред кварталите са местността „Терзиите“ между Прослав и Коматево и индустриална зона – изток в Остромила. 

„Община Пловдив е втора по големина на население и една от най-малките по територия. Всички говорим за разширяване на града и ползите от присъединяване на съседните населени места, като в момента се подготвя референдум в Белащица. Но истината е, че и дори възможностите, които градът ни има в крайните точки на общината за насочване на инвестициите и извеждане на строителството в периферията, не само не се използват, а напротив, с новия ОУП този процес се блокира  за много години напред“, твърди лидерът на партията Дани Каназирева. 

Тя посочва, че ще бъде допусната огромна несправедливост, ако не се отстрани сериозен пропуск  относно  неурбанизираните територии, за които в ОУП са заложени специални условия.

По сега предложените текстове в Правилника за прилагане на ОУП, който е негова неразделна част,  Общината следва да изготви цялостни ПУП-ове за цели зони или така наречените устройствени модули.

„ На практика се получава абсурдна картина – въвежда се  мораториум за процедиране на отделни ПУП-ове точно в периферията на града, където в ОУП се предвижда  нискоетажно строителство и висок процент зеленина. Според мен една от основните цели при приемането на Общия устройствен план трябва да бъде да озаптим инвестиционния интерес в централната част и урбанизираните зони в жилищните комплекси. Но се прави точно  обратното – инвестиционният  нагон е оставен  да се вихри в старите части на Пловдив.  Къде е логиката да вземаме подобно нецелесъобразно и противоречиво решение?“, казва Каназирева. 

Тя предлага срокът за подробните устройствени планове да бъде изменен на  9 месеца вместо посочените 5 години.

Редактор Искра Койчева