От 3 юни (понеделник) ще стартира изпълнението на строително-монтажните работи по проект “Реконструкция на уличните водопроводи в централна градска част на Севлиево – обособени в дванадесет самостоятелни етапа”. Дейностите ще обхванат четири улични трасета.

Първата група включва: ул. "Славянска" - от т. 648 до т. 655, с дължина 173 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Стефан Пешев" - от т. 655 до т. 639, с дължина 117 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Никола Генев" - от т. 639 до т. 500, с дължина 348 м и номинален диаметър на водопровода 160 мм; ул. "Генерал Скобелев" - от т. 502 до т. 503, с дължина 59 м и номинален диаметър на водопровода 160 мм, ул. "Петко Рачев Славейков" - от т. 527 - до т. 875, с дължина 374 м и номинален диаметър на водопровода 160 мм.

Вторат група обекти са: ул. "Ал. Верешчагин" - от т. 841 до съществуваща шахта, с дължина 210 м и номинален диаметър на водопровода 200 мм; ул. "Любен Каравелов" - между кръстовищата с ул. "Стара планина" и ул. "Петко Рачев Славейков", с дължина 153 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Любен Каравелов" - междуу кръстовищата с ул. "Стара планина и ул. "Витоша", с дължина 94 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Витоша", с дължина 85 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Свещеник Радион", с дължина 124 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Дунав", с дължина 220 м и номинален диаметър на водопровода 160 мм и ул. "Денчо Деев", с дължина 160 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм;

Третата група улични трасета, по които ще се работи, са: ул. "Ален Мак", с дължина 161 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Искър", с дължина 87 м и номинален диаметър на водопровода 90 мм; ул. "Стара планина", с дължина 242 м и номинален диаметър на водопровода 500 мм; ул. "Стара планина", с дължина 247 м и номинален диаметър на водопровода 160 мм.

Първите улици, по които ще започне да се работи на 3 юни 2024 г. са: "Славянска" - от т. 648 до т. 655, с дължина 173 и номинален диаметър на водопровода 90 мм; "Ал. Верешчагин" - от т. 841 до съществуваща шахта, с дължина 210 м и номинален диаметър на водопровода 200 мм и "Ален Мак", с дължина 161 м, номинален диаметър на водопровода - 90 мм.

Индикативната стойност на строежа е 1 632 500 лв. с ДДС.