На 16.11.2023 г. (четвъртък) ще се проведе тест на системата BG-ALERT на територията на области Варна, Добрич, Търговище и Шумен. В продължение на половин час - от 12:00 до 12:30 ч., ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.

На интернет страница bg-alert.bg са публикувани и снимки на примерните съобщения, които могат да бъдат получени от абонатите, според версиите на ползваните от тях операционни системи на мобилните устройства.

Разработчиците на система посочват, че заглавието на прозореца, където се визуализират съобщенията "Сигнал от президента" / "Presidential alert" няма връзка с Президентската институция, а текстът е заложен от производителите на операционните системи.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, приканват да се попълни анкетата за обратна връзка след провеждане на тестовете, за да може да бъде проверена ефективността на системата BG-ALERT, както и да има информация до каква част от населението ще могат да достигат изпратените съобщения.

Национален тест на системата ще бъде направен на 29.11.2023 г., от 12:00 до 12:30 часа.