Представители на дирекция „Чуждестранни студенти“ на Русенския университет участваха в кандидатстудентска кампания в Република Турция в периода 15-20 април 2024 г. Мотото и целта на работата на дирекцията беше „LET'S GO TO BULGARIA and UNIVERSITY OF RUSE“. Идеята на дирекцията е все повече младежи от Република Турция да бъдат запознати с условията за прием и обучение в България, да получат актуална информация и да изберат Русенския университет за своето бъдещо професионално развитие. 

Проф. Теодор Илиев - директор на дирекция „Чуждестранни студенти“, проведе срещи с възпитаници на Русенския университет и техните родители. Той разговаря и с представители на Международния отдел на Университет "Улудаг" в Бурса. Проф. Илиев проведе информационни срещи и със студентски борси, организирани от консултантски фирми в Истанбул, предлагащи обучение в чужбина. 

Проведени бяха още работни срещи с управителите на „Академия Херанд“ – доц. д-р Дениз Херанд и адв. Зафер Херанд, на които бяха обсъдени възможностите за привличане на граждани на Република Турция за обучение в ОКС“ Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, както на български, така и на английски език.

На среща – дискусия с ученици, подготвящи се за кандидатстудентски изпити, беше представен Русенският университет „Ангел Кънчев“ и възможностите за обучение.

На 20 април 2024 г. в Истанбул се проведе информационна среща LET'S GO TO BULGARIA, представяща възможностите за обучение във висши учебни заведения в България, организирана от г-жа Пънар Йозер и г-н Чаглаян Йозер – представители на фирма CDS Study Abroad. Информационната среща беше открита от г-жа Радослава Кафеджийска, консул в Генералното консулство на Република България в Истанбул. Освен презентация на Русенския университет „Ангел Кънчев“ бяха поставени въпроси към Генералното консулство в Истанбул във връзка с административните процедури по издаването на необходимите студентски визи и последващото признаване на издадените български дипломи в Република Турция.