Извънредно предложение за изграждане на Национална многопрофилна детска болница на територията на Община Пловдив внасят съветниците от "Кауза България" в местния парламент на града на тепетата.

Шишков: Мястото, избрано за строителство на детска болница, е много добро

Решението, което ще бъде предложено за гласуване днес, 24 ноември, е да се възложи на кмета Здравко Димитров да проведе широка обществена дискусия, която да включва представители на Министерството на здравеопазването, професионалните педиатрични организации, учредения инициативен комитет за изграждане на детска болница, водещи представители на педиатричните отделения от лечебните заведения на територията на Република България, представители на Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив, Медицинския университет в града, както и всички заинтересовани страни, и да се изготви и внесе мотивирано предложение до Министерството на здравеопазването.

Как стигнахме до извода, че теренът, избран за многопрофилна детска болница, е най-добрият?

В мотивите за предложението са посочени стратегическото местоположение на Община Пловдив в Южен централен район и огромното забавяне и невъзможността на Столична община по казуса.

Новините от Пловдив