Към момента няма указания за въздушно третиране на лесопарк Хисарлъка срещу борова процесионка, заявиха кметът на община Кюстендил Петър Паунов и Анелия Алексова, главен експерт лесничей в община Кюстендил.Указанията се определят от Лесозащина станция София на база ежеседмични доклади от обследване , които се нанасят в таблици.

"Третирането трябва да бъде съобразно предписанията на специалистите.Те са преценили, че в момента няма масова инвазия в Кюстендил, която да налага третиране", каза Паунов и благодари на кюстендилци, които са сигнализирали вчера в общината.

"Това не значи, че трябва да спрат разходките в Хисарлъка, но част от животните трябва да се държат на повод", каза още кмета.

Ежегодно се поставят феромонови уловки с гъстота 1 брой на 100 дка.Кметът показа таблица от 16 март,  в която се вижда, че клонката за въздушна борба е празна.

Кметът припомни, че през 2013 година, когато община Кюстендил е пръскала срещу боровата процесионка, тъй като държавните масиви не са били третирани, то после процесионките от Богослов са слезли пак в Хисарлъка.


„Няма опасност за лесопарк „Хисарлъка“, предупреждението е най-вече към нашите съграждани и опасността да получат тежки алергични реакции.
За изминалата година нашите феромонови уловки са уловили на 1 132 декара 507 пеперуди“, каза още  кметът на Кюстендил Петър Паунов. 
 Анелия Алексова разясни още какво се прави в целия период по отношение на боровата процесионка. 
„Характерното за нея е, че придвижването на гъсениците става една след друга. Обследването се извършва целогодишно, като преминава през три етапа- стадий яйце, гъсеница и какавида.Проверяеат се на 200 дка 19 дървета и се установява дали има наличие на яйчени гнезда.Гъсениците слизат на земята през месеците март – април, като те могат да се срещнат от преминаващите през парка граждани, каза Алексова,

"В тази връзка е и апелът ни, ако видите такива процесионки, не ги пипайте и не ги настъпвайте, защото могат да предизвикат алергични реакции“, уточни Анелия Алексова.

При такъв контакт се препоръчва незабавно измиване на ръцете и очите.