Безредици предизвика провеждането на общо събрание на студентите и докторантите в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

В аулата на висшето учебно заведение са допускани представители на досега действащия студентски съвет. На място е имало и полиция. Повече от 50 редовни студенти са били избутани от входа на залата, в която са влизали само хора по списък с личните им данни, разказа пред Дарик досегашният председателят на Общото събрание Пламен Петров.

Ръководството на висшето училище е наело частна охранителна фирма, която да пази в изборния ден. Съгласно дневния ред трябваше да се проведат избори за нов председател и заместник-председател на Студентския съвет и да се прекрати на мандата на представители на студентите и докторантите от Общото събрание на УХТ. 

Събранието не е свикано съгласно Закона за висшето образование и съобразно правилника на висшето училище, съобщиха за Дарик радио част от студентите.

От ръководството на УХТ опровергаха това и излязоха с официална позиция.

„Общото събрание на студентите е проведено съгласно всички изисквания и нормативни текстове на Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет. От общо 85 членове  на Общото събрание, в залата са присъствали 46 редовно избрани делегати, което е създало необходимия кворум за провеждането на легитимно заседание. Четирима представители на Националното представителство на студентските съвети са наблюдавали процедурата за провеждане на събранието.

Изразяваме надежда, че това е първата крачка към възстановяване на нормалния диалог със законно избраните представители на студентската общност в университета, което ще позволи на ръководството на УХТ да се фокусира върху техните реални ежедневни проблеми.

Ръководството на УХТ изразява категоричното си несъгласие с действията на група преподаватели и студенти, водени от проф. д.т.н. Николай Менков, доц. д-р Мария Душкова, Иво Финков, Пламен Петров и Иван Костов. Със своите провокации те създадоха ненормална обстановка за регистрацията на делегатите, проверката на техните мандати и нормалния старт на Общото събрание. Подобно поведение руши академичността и устоите на студентското самоуправление в университета“, казват още в позиция от университета.

Новият председател на Студентския съвет е Любомир Стефанов, студент 3-ти курс в УХТ.

Още за ситуацията чуйте от досегашните  почетен председател на съвета Иво Финков, зам.-председател Иван Костов и председател на Общото събрание Пламен Петров.