Празнуваме на дневна светлина Денят на поезията и музиката с поетите и издатели
Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов.