„Спрялото време“ е юбилейна изложба, която не е ретроспективна. Напротив. Тя е мозайка от исторически и житейски спомени, но с послания към бъдещето. Повечето от картините са нови, създадени в хармония с конкретната концепция на художника.

Не случайно са аранжирани двустранно, с поглед навътре към залата и навън, към древните артефакти, и преминаващите минувачи.

Експозицията от 32 маслени платна, е подредена в точното време, на точното място.

Тя ознаменува новото пространство за изкуство (Ларго Сердика, зала 3), част от културната политика и програма на Регионален исторически музей, София, с директор - археологът доц. д-р Венета Ханджийска.

Събитието официално се откри под формата на вернисаж, с многолика публика и под звуците на изящна музика, в изпълнение на талантливата млада цигуларка Вледена Минева.