Община Русе е една от трите общини, която беше избрана да е част от есенното издание на инициативата „Екошампиони“ на „ЕКОПАК България“. В инициативата се включиха 12 училища на територията на община Русе и над 6000 ученици, които събраха почти 4 тона рециклируеми отпадъци.

Кампанията се проведе за период от един месец в два етапа – образователен и състезателен. Всички участвали училища получиха поощрителни награди - картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци.  Три училища събраха най-много отпадъци, като победители станаха възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“, следвани от СУ „Васил Левски“ и МГ „Баба Тонка“. Всички те бяха възнаградени за своите усилия с комплекти топки за футбол, баскетбол и волейбол, предоставени от „ЕКОПАК България“

В рамките на кампанията русенските деца взеха участие в 171 еко урока.

Чрез кампанията учениците се информираха за замърсяването с отпадъци, тяхното разпределяне по вид и правилно изхвърляне в контейнерите за разделно събиране. Учениците научиха също, че отпадъците са ресурс, който може да бъде оползотворен в полза на обществото и природата, което да доведе до създаване на екологична култура на живот.