Санирана сеч ще се извърши в петте области на  ЮИДП-Сливен до края на годината, с цел съживяване на горските територии. Изкуствено засадените иглолистни гори в момента претърпяват процеси на съхнене, което води до понижена физиологична устойчивост на горите, съобщи инж. Димчо Радев, директор на предприятието.

Иглолистните гори са заплашени от изсъхване заради гъбично заболяване, причинено от засушаването и общото увеличение на средногодишните температури.

Най-тежки са пораженията върху масивите с бял и черен бор на територията на  ЮИДП   -  в Старозагорска област, следват Хасковска, Сливенска, Ямболска, а най - пощадени засега са в Бургаско, посочи инж. Радев.

По думите му санитарна сеч до края на годината ще обхване 38 000 декара на територията на предприятието.

До момента около 65 хиляди декара вече са поразени от болестта в петте области, като всеки следващ ден броят се увеличава.

Предвижда се след сечта териториите да бъдат възстановени с подходящи за регионите широколистни видове, а дървесината да се  използва в целулозната промишленост.

„На територията на предприятието има 32 териториални поделения, 6 ловни и 26 горски стопанства. То стопанисва 932 274 хектара, от които 655 хиляди хектара е държавната горска територия“, обяви директорът.

Чуйте в аудиото…