Първите за сезон 2024 в България, две двойки черни лешояди снесоха яйца и започнаха инкубация в Стара планина.

Този факт се дължи на програмата за реинтродукция на вида, довела до завръщането му в страната, плод на близо 20 години усилия на екипа на Зелени Балкани, Fund for Wild Flora and Fauna FWFF / Фонд за дивата флора и фауна ФДФФ, Дружеството за защита на хищните птици, Vulture Conservation Foundation и още десетки партньори и дарители.


Интересно е да наблюдаваме как със съзряването на двойките, всяка следваща година началото на инкубацията е все по-рано.Реинтродуцираните в Стара планина черни лешояди вече са сформирали 12 двойки, повечето, от които са заели гнезда. Популацията се състои от 2 ядра: в Източна Стара планина (Котленска планина) има сформирани 5 двойки - три от тях, през последните 2 години са отгледали 3 малки; а в Западна стара планина (Врачански Балкан и Понор) има 7 сформирани двойки, които са отгледали 2 малки през последните 2 години.

"Вълнуваме се от този изключителен успех за българската природозащита", сподели Ивелин Иванов от екипа на Зелени Балкани. "Изпълнени сме със щастие, че виждаме как мечтите ни се реализират и труда ни през годините се осмисля и дава резултат", каза още той.

Завръщането на черния лешояд в България се осъществи в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, който възстанови вида като гнездящ и по този начин той на практика „излезе“ от списъка на изчезналите видове в Червената книга на България.


"До 2021 има само една колония на вида на Балканите (тази в Дадя, Гърция), а след 2022, благодарение на нашия проект са вече 3 (добавяйки двете в Стара планина). Успехът ни  вдъхнови и друг подобен проект на колеги природозащитници в Източни Родопи, като се надяваме съвместните усилия на гражданския сектор в страната да затвърдят завръщането на вида", сподели Емилиян Стойнов от екипа на Фонда за дивата флора и фауна - един от хората, посветили живота си на завръщане на лешоядите в страната. 

Възстановяването на редките видове е дълъг и сложен процес, който е свързан с ограничаване на заплахите за тях, създаване на предпоставки в дивата природа за живота им (подобряване на хранителната база, условия за гнездене), повишаване на обществената информираност. Благодарение на съвместните усилия на екипа ни, както и с подкрепата на ЕК, международни донори и партньори, зоопаркове и дарители, успяхме за върнем и белоглавия лешояд в Кресна и Стара Планина.


Лешоядите са птици, допринасящи огромни ползи за екосистемите и икономиката, унищожавайки „безплатно“ трупове на диви и домашни животни, като по тази причина спират разпространението на зоонози и са от огромно значение за обществото.
Следващата цел е връщането в България на брадатия лешояд – символ на българската природозащита.

Вие също може да станете част от завръщането му...Следете на сайта на проекта https://vultureslife.greenbalkans.org/ и в социалните мрежи.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм