"П(р)орастването" на Виолета Бояджиева беше разкрито В часа на синята мъгла.

Чуйте: