При възлагането на обществената поръчка за медийно обслужване на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД е спазена нормативната уредба по ЗОП, съобщават от пресслужбата на най-голямото болнично заведение в страната. От там твърдят, че съгласно НАРЕДБА № 5 от 17 юни 2019 г., не е необходимо процедурата да бъде съгласувана с Министерството на здравеопазването.

Дейностите по изпълнение на обществената поръчка, която е на стойност 506 400 лв. без ДДС, включват публикуване на 130 авторски статии и 170 бр. материали на лечебното заведение в медийното пространство, а така също и допълнителни регулярни активности по медиен мониторинг, пресклипинг, управление на кризисни ситуации и други.

На въпрос на Дарик "Какви са обстоятелствата, поради които ръководството на УМБАЛ "Свети Георги" е счело за нужно да отдели 600 000 лв. от бюджета си за тази услуга?" - от здравното заведение отговориха, че въпросната сума е прогнозирана за максималната продължителност на поръчката от 36 месеца и съответства на големия информационно-медиен поток, който се администрира от най-голямото лечебно заведение в страната.

В пълна степен изпълнението на обществената поръчка се възлага на МЕДИЯ ЛАЙВ ГРУП ООД, което дружество се оказва единственият кандидат. Съответно и само то е подало ценова оферта за месечно възнаграждение 21 100 лв. без ДДС  или общо - точно, колкото е стойността на поръчката - 607 680 лв. с ДДС за период от 2 години, с опция услугата да продължи още 12 месеца. Изпълнителят осигурява изпълнението на обществената поръчка със собствен ресурс и чрез изградена мрежа от партньори - медийни организации, издания, интернет платформи и други.