В периода 5-8 октомври 2023 г., с подкрепата на Българската асоциация по радиология /БАР/ и под патронажа на Ректора на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров, Висшето училище предоставя трибуна за споделяне на опит и знания на над 230 участници в V Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия /БАЛОДТ/.

          Фокусът на Конгреса е насочен към образната диагностика и терапия на три групи лица - деца, бременни и жени в детеродна възраст.        Предконгресно, на 5 октомври, стартира Workshop на тема: „Какво трябва да знаем за йодните контрастни материи“, организиран от проф. д-р Г. Кирова.

           Откриването на Конгреса е на 6 октомври, с приветствие от доц. д-р Соня Вълкова, зам.-ректор по учебната дейност на МУ-Плевен, председателя на БАЛОДТ – гл. ас. Петранка Гагова и председателя на  Конгреса – ас. Нина Михайлова. На форума ще бъдат представени над 25 доклада на теми от денталната, рентгеновата, интервенционалната, мамографската, магнитно-резонансната, компютър-томографската диагностика, лъчелечение и нуклеарна медицина, както и 5 сателитни фирмени симпозиума.

Българските гост-лектори на Конгреса ще бъдат: проф. д-р Б. Балев, дългогодишен ръководител на Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ към МУ-Варна, проф. д-р Д. Златарева – ръководител катедра „Образна диагностика“ на МУ-София, Президент на Дивизията по неврорентгенология на Европейския съюз на медицинските специалисти  (UEMS) и доц. Д. Костова-Лефтерова – експерт по медицинска физика към Национална кардиологична болница (НКБ) - София, доцент към МУ-Плевен, специалист в областта на образната диагностика и радиационната защита при прилагане на йонизиращи лъчения в медицината, член на изпитния борд към Европейската  федерация на организациите за медицинска физика  - EFOMP (EEB).

Международното дружество на рентгеновите лаборанти /International Society of Radiographers and Radiological Technologists - ISRRT/ ще бъде представено от гост-лекторите: г-н Еутимиос Агадакос /Euthimios Agadakos/, регионален директор на дружеството за Европа, с основни области на интерес: КТ, радиационна защита, безопасност на пациентите и г-н Димитрис Кацифаракис /Dimitris Katsifarakis/, член на борда на ISRRT.