„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе уведомява своите клиенти, че считано от 01.11.2023 г., приемането на документи за присъединяване към ВиК мрежата на територията, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, вече ще се извършва в Центъра за обслужване на клиенти в административната сграда на дружеството на ул. „Цариград“ № 7 в гр. Русе. Освен документи за присъединяване към мрежата в Центъра ще се приемат за съгласуване инвестиционни проекти и проекти за линейни обекти. 

Горепосочените услуги ще се извършват всеки работен ден от 10:15 ч. до 12:00 ч. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе