36-годишна жена бе осъдена на 8 месеца пробация за неплащане на издръжка на двете си деца.

Подсъдимата е трябвало да заплаща на децата си, чрез техния баща, ежемесечна издръжка от по 200 лева месечно за всяко дете. Не го направила в периода от юли 2021 г. до август 2022 г. включително. Общата стойност на задължението й за целия период възлиза на 2 800 лева за всяко дете или в общ размер на 5 600 лв.

В продължение на осем месеца жената подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, както и на задължително провеждане на периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Решението е на Варненския районен съд и подлежи на обжалване на присъдата.