Опитът на Норвегия в областта на кръговата икономика ще бъде представен на информационно събитие в Добрич, на 1 декември, от 9.30 0о 12.30 часа, в Бизнес център 101 (зала "Добруджа").

Събитието се организира от Стопанска камара - Добрич, и е в рамките на проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Innovation Norway). Проектът се изпълнява от Българската стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) и Конфедерацията на норвежките предприятия (NHO).

Ще бъдат представени опитът и практиката на Норвегия в укрепването на предприятията и институциите и прехода към по-устойчива икономика, вкл. по отношение на Европейската зелена сделка, Стратегията за пластмасите, кръговата икономика и разработването на ESG доклад.