Битовите неуредици в Сливенския женски затвор, за които е поискано решение от омбудсмана на България, вече са решении, и на този етап условията там да сред най-добрите от всички в страната  местата за лишените от свобода. Това обяви в Сливен омбудсмана Диана Ковачева след направена проверка от нея и екипът й.

Около 50 лишени от свобода жени от сливенския затвор са поставили проблемите си  пред омбудсмана днес. Те са оплакали от лошо медицинско обслужване и липса на гинеколог в затвора, от високи цени в затворническата лавка, лоши условия на живот в общежитието от открит тип и невъзможност за осигуряване на заетост на всички лишени от свобода, които желаят да работят.

Чуйте:

Диана Ковачева се срещна днес и с граждани от Сливен в открита приемна. Сигналите до нея са предимно свързани с нарушение на правата им като потребители, основно на ВиК услуги, нарушеното им право на собственост, здравни и образователни проблеми. По думите й, жители на селищно образувание "Изгрев" са се жалвали заради проблем с водоснабдяването, тъй като там се дават права за строеж, а няма изградена канализация и хората се налага да ползват вода от водоноски, която им излиза доста скъпо.

Омбудсманът  коментира темата за масовото извеждане на ромските деца от училища и детски градини, заради страх,че социалните служби ще ги отнемат от родителите им. Според нея, институциите са реагирали адекватно в тази напрегната ситуация и в резултат на това децата вече са върнати по класните стаи.

Чуйте: