Общинският съвет във Варна ще заседава извънредно днес. Поводът е кандидатстване на администрацията по процедура за изграждане на нови сгради на две основни училища, за което е необходимо съгласието на местния парламент.

Варна е сред четирите най-големи града в страната, за които са заделени близо 80 млн. лева по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз за строителство на нови сгради на общински училища и детски градини. Предвижда се допълнителни здания да бъдат построени за училищата „Добри Чинтулов“ и „Йордан Йовков“, като основната цел е да се осигури едносменен режим на обучение.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Варна е до 13,3 млн. лева с ДДС, или по 6,6 млн. лева за сграда. Съфинансиране от страна на общината не се изисква.

Заседанието ще започне в 10:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.