Община „Тунджа“ стартира предоставянето на административни услуги за граждани и фирми в 5 изнесени центъра, които ще са разположени в кметствата в селата Бояджик, Роза, Скалица, Тенево и Чарган.

Целта е жителите на тези населени места и близки до тях да бъдат улеснени при заявяването на различни услуги без да посещават администратвиния център на общината в гр. Ямбол.

Предвижда се на 01 март да бъде открит центърът в кметство село Тенево, а поетапно да заработят и останалите изнесени центрове.