На 22 ноември 2022 г. в Актовата зала на ПГМЕТ „Генерал Иван Бъчваров“ се състоя среща, организирана от Община Севлиево и Сдружение „Дете и пространство“, на която бе представен Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда.

В срещата взеха участие над 110 специалисти, от които учители, директори на учебни и детски заведения, възпитатели, медицински специалисти, психолози, педагози, представители на социални услуги и родители.

Екипът на Сдружението, представен от председателя на д-р Весела Банова, психоаналитик и доктор по социология, Ани Анчева – психолог, заместник-председател на Сдружението и изпълнителния директор Мила Ташкова говориха по темата „Как придружаваме децата аутисти в училищната среда“.

Представен бе и филмът „Нещо което можем да кажем“, който е плод на съвместната работа на Сдружението с родителски асоциации, университети, медико-социални и здравни институции от Белгия, Франция, Испания и Италия, чрез който се чу гласът на деца аутисти и техните родители. Показани бяха и порасналите деца аутисти, техните трудности и какво им е помогнало да се справят и днешното им място, като млади възрастни.

"Аутизмът е поле за изобретяване за детето и за тези, които го придружават", каза д-р Банова. По думите й "да партнираш в порастването на такова дете означава да подкрепиш организирането на сигурна и предвидима среда за него, да окажеш гостоприемство на вътрешните му преживявания, като проявиш любопитство към интересите му и ги изследваш заедно с него. Да се заинтригуваш от аутистичното дете е основен начин да подкрепиш неговото развитие".