С 22 гласа „ЗА“, двама  „ПРОТИВ“ и четирима „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ общинският съвет  прие бюджета на община „Родопи“ за 2023 година. Финансовата рамка е 55 776 514 лева. От тях приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 21 133 337 лева. Данъчните приходи са в размер на 9 215 100 лева, а неданъчните 9 486 547 лева. Капиталовата програма за 2023 година е в размер на 20 086 995 лева и включва дейности, част от които вече са реализирани.

Сред тях са реконструкцията на площадните пространства в Първенец и Брестовица, изграждането на кръгово кръстовище в Марково. Програмата включва още основен ремонт на улица „Васил Левски“ в Първенец, изграждане на канализацията в село Марково, преустройство на сградата на детска градина „Първи юни“ в Златитрап, основен ремонт на улица „Синчец“ в Белащица.

Финансовата рамка се прие почти в края на годината, заради липса на кворум и отказ на предишния местен парламент да подкрепи документа. „Четвърта година правим балансиран бюджет. С проектите ще подобрим водоснабдяването, инфраструктурата, здравеопазването. Радвам се, че новият общински съвет показа отговорност“, коментира кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов. Той обясни, че бюджетът е изготвен в трудна икономическа среда, тъй като седеммесечното закъснение на Държавния бюджет постави общините в непредвидимост.

На сесията, по предложение на председателя Владимир Маринов,  съветниците гласуваха състава на 10-те постоянни комисии към  Общински съвет „Родопи“ и избор на временна комисия за изработване на структура на общински съвет и общинска администрация.