Днес се проведе заседание на Областна епизоотична комисия във връзка с констатирано огнище на Инфлуенца в обект за отглеждане на патици мюлари в с. Стефаново.

 Заседанието бе водено от заместник областният управител Живко Желязков, който го откри и даде думата на директора на ОДБХ д-р Стелияна Генчева и д-р Николова – началник отдел „Здравеопазване“ в ОДБХ – Добрич.

Те споделиха, че управителят на обекта е подал сигнал за наблюдавана повишена смъртност и веднага са взети проби, които са дали положителен резултат за Инфлуенца. Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ са определени мерките. Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат: с. Стефаново и с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат: гр. Добрич, с. Богдан, с. Плачидол, с. Дончево, с. Опанец, с. Драганово, с. Стожер, с. Соколник, с. Славеево, с. Пчелино, с. Попгригорово, с. Приморци и с. Полковник Свещарово, общ. Добричка, обл. Добрич.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта. Общо в обекта са отглеждани 9510 птици, които ще бъдат загробени в определен терен на територията на община Добричка.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.