Огнище на птичи грип в птицевъден обект за отглеждане на патици мюлари в село Константиново, община Симеоновград, област Хасково констатира Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат около 6300 патици. 


Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат: от община Симеоновград с. Константиново и община Харманли– с. Поляново. В 10-километровата наблюдавана зона са: от община Димитровград селата Златополе и Райново;  хаскоовските Александрово, Нова Надежда, Стойково, Родопи и Брягово; град Симеоновград и от община Харманли- с. Преславец.


С цел ограничаване на болестта и недопускане на разпространение, ще бъдат предприети действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни патици в обекта, информират от БАБХ.


Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта. Областната епизоотична комисия ще заседава утре в областната администрация в Хасково, за да бъдат приети конкретните мерки.


БАБХ напомня, че патешко месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.

През април огнища на инфлуенца бяха констатирани  в птицевъден обект за отглеждане на бройлери в село Войводово с около 390 000 птици и в землището на град Хасково- в птицевъден обект с над 25 000 кокошки носачки.