За поредна година Областна администрация Плевен се присъединява към инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“. Администрацията е обявила две отворени позиции - за областен управител и за заместник областен управител.

Крайният срок за кандидатстване и одобрение на младежите е до 10 април. Тази година процесът по кандидатстване и одобрение ще се случи в изцяло обновена платформа.

21-то издание на програмата за кариерно ориентиране, ще се проведе на 27 април присъствено или в онлайн среда, удобна за всички участници. Програмата е насочена да вдъхнови ученици, студенти и младежи. Предвижда се координацията по участието на желаещите да се осъществи до 25 април.

 Ученици и студенти от цялата страна отново ще преживеят един реален работен ден  в малки и големи компании, държавни и общински институции.

Освен, че предлага възможности за ефективна професионална ориентация, за много от младите хора това преживяване оставя незабравим отпечатък за цял живот и е първа стъпка в тяхната успешна реализация на все по-конкурентния пазар на труда. На местно ниво „Мениджър за един ден“ може да послужи за запознаване на младите хора с профила на компаниите и възможностите за професионална реализация в техния град или област, което адресира проблема с липсата на кадри, който голяма част от работодателите в страната изпитват, съобщават в свое официално писмо организаторите. 

За Областна администрация Плевен:

Областна администрация е юридическо лице със седалище град Плевен – административен център на областта.

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител. При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областен управител и от областна администрация.

Областният управител координира работата на органите на изпълнителната власт, упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Той отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта и предоставя административни услуги във връзка с управлението на държавна собственост. Областният управител организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия и председателства съвета по сигурност. Организира изработването , общественото обсъждане и участва в изпълнението на областния план за развитие. Предоставя административни услуги в областта на регионалното и териториалното устройство. Утвърждава областните транспортни схеми.

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.