На проведения Медицински съвет на 11 юни 2024 г. в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски“ – Плевен беше представено новото ръководство на болницата и неговите приоритети за управление и развитие. Като най-голямата държавна болница в Северна България, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ обслужва пациенти от региона без алтернатива, което прави нейната мисия още по-значима.

Новото ръководство има за цел да подобри условията на работа на лекарите, да въведе нови услуги и дейности в полза на пациентите и да предефинира политиката на спешното отделение с нов алгоритъм на работа.

Доц. д-р Александър Вълков, началник „Клиника по УНГ болести“, е изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ след  спечелен конкурс за длъжността. Доц. д-р Людмил Терзиев- специалист вътрешни болести, клинична имунология и алергология, е зам. изпълнителен директор, членове на Борда на директорите са проф. д-р Добромир Димитров, онкохирург, ректор на медицински университет - Плевен и икономистът Диян Свраков.

Бордът на директорите, ръководен от доц. Вълков, представи своите стратегически цели за управление и развитие на болницата. Те включват:

1. Подобряване на условията на труд на медицинския персонал чрез инвестиране в модерно оборудване, технологии и инфраструктура.

2. Разработване и прилагане на нови услуги и дейности, които ще подобрят достъпа на пациентите до висококачествени здравни грижи.

3. Въвеждане на нова политика за спешно приемно отделение с фокус върху ефективността при лечението на пациентите и удовлетвореността на персонала.

4. Участие и реализация на проекти с Европейско финансиране.

5. Популяризиране дейността на лечебното заведение чрез регулярни кампании „Дни на отворените врати“.

Нашата основна цел е да осигурим възможно най-добрата грижа за нашите пациенти. Предстоят ни трудни решения и непопулярни мерки  за оптимизиране на работата в структурата на здравното заведение. Имаме изключителни професионалисти във всички области на медицината и това се доказа по време на пандемията. Радвам се, че ще  работим заедно, каза доц. Вълков при представянето си. За да постигнем това, ние трябва непрекъснато да се стремим към иновации и подобрения във всички аспекти на дейността си. Като част от усилията си за подобряване на условията на труд на медицинския персонал, ръководството планира да инвестира в модерни съоръжения, технологии и обучение. До края на годинатасе очаква на болницата да бъде предоставена апаратура за 12 млн. лева, която ще подобри значително професионалната  среда,  обяви още доц. Вълков. 

Пред нас стои нелеката задача да се адаптираме възможно най-бързо към новата конкурентна среда. Предвиждаме привличане на повече специализанти, чрез предоставяне на по-добри условия, както и разширяване обема на практическата работа със студенти. С работа и етичност да променим лицето и облика на болницата, допълни проф. Добромир Димитров.

За да разшири обхвата на услугите, болницата ще предложи нови възможности, които отговарят на нуждите на местната общност. Тези нови услуги ще осигурят допълнителни точки за достъп до висококачествена здравна помощ за пациенти, които иначе би се наложило да пътуват на дълги разстояния, за да получат подходящо лечение.

По отношение на Спешно приемно отделение (СПО), което е „визитната картичка“ на болницата, ръководният екип оценява решаващата му роля в болничната система. Те планират да прилагат нова политика с акцент върху ефективността на извършваните дейности. Тази промяна ще включва преглед и оптимизиране на работните процеси, осигуряване на адекватно финансиране и предоставяне на необходимите ресурси за поддържане на високо ниво на грижи.


Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски“ – Плевен е най-голямото лечебно заведение в Северна България. Топредоставя цялостни здравни услуги на пациенти от цялата страна и е основен център за специализирано лечение и университетско образование. С над 1800 служители и почти 1000 легла, болницата играе жизненоважна роля в осигуряването на достъп до качествено здравеопазване за хиляди пациенти всяка година.